Лято 2014

Във връзка с разпостраняването на COVID-19 в страната и с оглед безопасността на всички гости в курорта, ръководството на хотел Ива-Елена взе решение временно да преустанови дейността от 16.03 до 26.07.20г

Бъдете най вече здрави, разумни и отговорни към трудните и изпитателни дни :)

За повече информация сме на разположение на тел  ++ 359 877 335 633 /или пишете на  email:hotel_ie@abv.bg

 

 


Начало /  /  /  / Важно !!!