Архитектурен резерват Широка лъка

Природни и културни забележителности в района на Родопите

 съчетание от невероятна красота, силен енергиен заряд, неустоим магнетизъм , мистика и очарование

 

 Natural and cultural landmarks in the Rhodopes area-a combination of incredible beauty, strong energy, irresistible magnetism, mysticism and charm

 

1.  Пещера „Дяволско гърло", "Ягодинска", панорамна площадка "Орлово око", Арх. резерват Широка лъка - 140 км "Devil's Throat" cave, 'Yagodina' cave and 'Eagle's Eye', Architectural complex Shiroka Laka - 140 km
2.  Резерват "Сосковчето" и еко пътека "Каньона на водопадите" - 46 км Reserve 'Soskovcheto' and Eco-trail 'The Waterfalls Canyon' - 46 km
3.  Пещера „Ухловица", Агушевите конаци в с. Могилица, мандра в с. Смилян - 100 км Uhlovitsa cave, Agushevi konatsi in the village of Mogilitsa, Smilyan - 100 km
4.  Гарга дере, Водна пещера, село Смилян, ферма за щрауси - 100 км Garga dere gorge, Water cave, Smilyan village, ostrich farm - 100 km
5.  ЕАК - град Златоград - 150 км Ethnographic complex - Zlatograd - 150 km
6.  Екскурзия до гр. Смолян - 40 км Excursion to the town of Smolyan - 40 km
7.  Чудните мостове и музей на Родопския карст в гр. Чепеларе - 90 км The Wonder Bridges and the Museum of Rhodopean Karst in Chepelare - 90 km
8.  Момчиловата крепост с. Градът - 80 км 'MomchiFs Fortress' Gradat village - 80 km
9.  Перперикон - гр. Кърджали - 220 км Archeological site Perperikon - 220 km
10. Конна езда - с. Левочево - 28 км Horse riding - the village of Levochevo - 28 km
11. Риболов - гр. Смолян - 36 км Fishing nearby the town of Smolyan - 36 km
12. Национална астрономическа обсерватория „Рожен" и с. Момчиловци - 56 км National Astronomy Observatory "Rozhen" and the village of Momchilovtsi - 56 km
13. Кръстова гора - 120 км Krastova gora (Cross" Forest) - 120 km
14. Асенова крепост, Бачковски манастир и Музеят на авиацията в с. Крумово - 160 км Asenova Fortress, Bachkovo monastery and the Museum of Aviation in Krumovo - 160 km
15. Старинен Пловдив - 170 км The Old town of Plovdiv - city tour, 170 km
16. Девин - Струилица - Кале - Лъката - 80 км Devin - Struilitsa - Kale - Lukata - 80 km
17. Белинташ - 200 км Belintash - 200 km
18. Изворите на р. Арда - 120 км The Springs of Arda river - 120 km
19. Връх Свобода - с. Давидково - 135 км 'Svoboda' peak - Davidkovo village - 135 km
20. Дяволският мост - с. Баните - 125 км Devil's bridge - Banite village - 125 km
21. Връх Голям Перелик - 50 км 'Golyan Perelik' peak & Bears' House - 50 km
22. Град Девин - СПА тур - 80 км The town of Devin - SPA tour - 80 km
23. Екскурзия до Ксанти (Гърция) - 280 км Excursion to Xanthi (Greece) - 280 km
Забележка:Посочените разстояния в километри се отнасят за двете посоки от Пампорово Note:The stated distances in kilometers refer to both directions from Pamporovo

 


Начало /  /  /  /  / Природни и културни забележителности в района на Родопите