Чудните мостове

Уникалната природна забележителност Чудните мостове се намира в централната част на Родопите, на 1450 м надморска височина, на билото на рида Чернатица и е на 5 км северозападно от село Забърдо. От 1949 г. е защитен природен обект. Състои се от два естествени скални моста, разположени сред борова гора върху река Айдарско дере.

Големият мост е широк коло 15 м и е дълъг 96 м. Извисява се над пропаст, която е  дълбока 43 м и широка 45 м. Предполага се, че мостовете са образувани от срутване на дълбока карстова пещера, издълбана от някога многоводната река, при земетресение. Двата големи моста са обезопасени и пригодени за туристически цели. Преминаването е позволено и върху, и под тях.

Огромно богатство от животински видове обитава околните гори. В района на Чудните мостове могат да бъдат наблюдавани около 270 птици, а също и мечки, лисици, вълци, зайци, диви свине, диви кози, сърни и елени. В червената книга на животинските видове са записани алпийският тритон (дъждовник) и някои видове прилепи. Този район на Родопите е богат на лечебни растения, гъби и диворастящи плодове. В червената книга и Списъка на защитените растения са записани много редки видове и ендемити: родопска теменуга, родопски крем, червено родопско лале, родопско омайниче, персийска морина, родопско великденче, горска майка и родопски силивряк, известен още като орфеево цвете.

Съществува и легенда за създаването на Чудните мостове. Преди много време в землището на село Забърдо имало много пастири. Но един ден отнякъде се появил змей, който започнал да опустошава стадата им. Дълги години пастирите страдали от набезите на змея и накрая им хрумнал начин как да го надхитрят.  Те натоварили едно магаре с прахан (представлява сухо вещество от дървесна гъба, служещо за палене на огън от огниво), запалили го и го изпратили срещу змея.

Змеят глътнал магарето, заедно с праханта, която бавно, но сигурно се разгаряла. Обезумелият змей се опитвал да избяга и накрая намерил малка дупка в земята, а огромното му тяло отворило пролуката. След години, когато костите на змея изгнили, останали огромните сводести мостове. Така според легендата са се образували Чудните мостове.

Двата големи моста са обезопасени и пригодени за туристически цели. Преминаването е позволено и върху, и под тях.

Възможност за нощувка предлагат хижите, намиращи се в непосредствена близост до обектите.

Работно време на Чудните мостове: свободен достъп.


Начало /  /  / Чудните мостове