Пещера Дяволско гърло

Според легендите Орфей слиза в пещера Дяволското гърло за да помоли Хадес - богът на смъртта - да освободи любимата му Евредика. Хадес се съгласил, но му поставил условие - да не се обръща назад, за да вижда Евредика, докато не излязат от подземното царство. Когато стигнали до Бучащата зала обаче, Орфей вече не чувал стъпките на любимата си и се обърнал да провери дали още върви зад него. Така обаче той я изгубил завинаги. 

Пещера Дяволско гърло дължи името си на скалите около входа, които му придават формата на зинала паст. Каквото е отнесено от реката в Дяволското гърло, нищо не е излязло на изхода й. Преди години придошлата вода погълнала 500 кубика дървени трупи, нито една треска не е излязла от другата страна. При проучванията си спелеолозите са пускали по течението оцветена вода, която излиза след 2 часа - това показва колко дълго водата се губи в земните недра. Изходът на речния сифон е не по-малко страховит. През 1970 г. двама варненски водолази правят първия и единствен опит за изследване на сифона на Дяволското гърло. Двамата водолази се гмуркат, само че никога не изплуват. След този случай повече не са правеи опити да се премине сифона на прещерата. Учените смятат, че там има огромен лабиринт, задържащ всичко, което попадне в реката. Стотици спелеолози са проучвали подземния път на реката. Той обаче и досега остава загадка.

 

Работно време на пещера Дяволското гърло: 09.00 - 18.00 ч.

През зимата и студените месеци посещения се извършват само след предварителна уговорка.


Начало /  /  / Пещера Дяволско гърло